92574

BİRLİK BAŞKANI HASAN EYÜPOĞLU

AMACIMIZ

"Örgütlü Toplum, Çağdaş Toplum" anlayışıyla çalışan, kararlara ortak ve destek olan , sivil girişimi geliştiren. Denetlemeyi, takip etmeyi  değil; Yol göstermeyi Desteklemeyi savunan, çağdaş bilimi, teknolojiyi  ve vazgeçilmez ahlaki değerleri benimseyen Örnek bir kurum olmasıyla, Avrupa Birliği sürecinde yönetişim anlayışının yerleşmesini, Örgütlenme ve ifade özgürlüğünün teşvik edilmesini, Üyelerimizde  de bu onur ve ayrıcalığı yaşatan lider bir kurumdur.
 

Resim
X